nagradna
VELIKA NOVOLETNA NAGRADNA IGRA

TAKO! 🎉🎁ŽREBANJE 🎉🎁 JE KONČANO! Danes 29.2.2024 smo v Europarku (Maribor) izžrebali nagrajenca/ko.

Iiiiiinnnnnn …… zmagovalec/ka VELIKE NOVOLETNE NAGRADNE IGRE je…

🎊🎉🎉🎁🎊🎊🎊ANICA CIZERL (SV.TOMAŽ).🎊🎉🎉🎁🎊🎊🎊

Iskrene čestitke in veliko veselja z novo robotsko kosilnico HUSQVARNA Automower 105!

Vsem ostalim pa bi se radi zahvalili za sodelovanje in vam želimo več sreče prihodnjič.

Oglejte si video  z žrebanja: https://www.facebook.com/TrgovinaLopa

PRAVILA NAGRADNE IGRE – VELIKA NOVOLETNA NAGRADNA IGRA LOPA

Nagradna igra poteka v času od 29.11.2023 in 26.2.2024. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Z izpolnjeno nagradno kartico, ki jo dobite in oddate na kraju dogajanja, sodelujete v nagradnem žrebanju za nagrado, ki jo predstavlja robotska kosilnica Husqvarna 105 pod pogojem, da odgovorite na zastavljeno vprašanje. Vsakdo lahko pri žrebanju sodeluje zgolj z eno oddano kartico. V primeru sodelovanja z več karticami, bodo presežne kartice izločene iz žrebanja. Zaposlenim pri organizatorju nagradne igre ali podjetju Husqvarna Austria GmbH, njihovim ožjim družinskim članom in zaposlenim pri pooblaščenih trgovcih Husqvarna v Sloveniji ter njihovim ožjim družinskim članom, sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno.

Nagradno žrebanje bo v četrtek, 29.2.2024 na sedežu podjetja PGGH d.o.o.. Kosarjeva ulica 4, 2000 Maribor, kjer bo izžrebanec/ka uradno razglašen/a.
Nagrado izroči organizator nagradne igre izžrebani osebi na kraju žrebanja, če je prisotna. Sicer jo lahko prevzame na sedežu organizatorja nagradne igre v času med 1.3. in 30. 03. 2023.

Če nagrada ni prevzeta na kraju žrebanja, organizator nagradne igre po pošti obvesti izžrebano osebo, da je bila izžrebana.Ob prevzemu nagrade mora izžrebana oseba organizatorju predložiti svoj veljaven osebni dokument, s katerem izkaže svojo identiteto, ter kopijo potrdila o davčni številki. V primeru, da izžrebana oseba zahtevanih listin ne predloži oz. se ne oglasi do poteka roka za prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade. Ob prevzemu nagrade mora prejemnik/ica podpisati izjavo o prevzemu nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne izroči izžrebani osebi, za katero ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev po teh pravilih. Prejemniku/ici nagrade se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi ter izpis-potrdilo o plačilu akontacije dohodnine poslal prejemniku/ici nagrade priporočeno po pošti. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika/ico nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek istega proizvajalca. Organizator ne nosi odgovornosti za nobeno škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v nagradni igri ali bi izvirala iz nagrade oz. njene uporabe, razen odgovornosti, ki je po zakonu ni mogoče izključiti.

Organizator nagradne igre je podjetje PGGH d.o.o.. Kosarjeva ulica 4, Maribor, 2000 Maribor, v sodelovanju s podjetjem Husqvarna Austria GmbH. Pravila nagradne igre so na vpogled na sedežu organizatorja nagradne igre še mesec dni po izročitvi nagrade oz. po poteku roka za izročitev nagrade.

Maribor, 28.11.2023