Servisiraj stroj v garanciji v trgovini Lopa Maribor

Trgovina Lopa (PGGH d.o.o.) je pooblaščeni serviser in prodajalec za vrtne stroje in pripomočke podjetja Husqvarna, Honda, EGO, Gardena, Toro in BillyGoat. Na Kosarjeva ulica 4, Maribor lahko servisirate v garancijskem obdobju in tudi izven njega vse prej omenjene stroje in pripomočke.

Po ZVPot je garancija obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Pravice, ki jih iz vidika garancije določa ZVPot pripadajo tudi pravnim osebam (razen pravic iz 21 člena ZVPot).

Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec kupcu izročiti garancijski list dajalca garancije.

Garancijski list za garancijo mora vsebovati:

  • firmo in sedež dajalca garancije;
  • firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;
  • datum izročitve blaga;
  • podatke, ki identificirajo blago;
  • izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;
  • ozemeljsko območje veljavnosti garancije;
  • trajanje garancijskega roka;
  • za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;
  • opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Tudi če garancijski list ni izdan ali če ne vsebuje vseh podatkov, ali če ne določa pogojev garancije, to ne vpliva na kupčeve pravice do uveljavljanja garancije.

Ob nakupu stroja vam v trgovini Lopa izdamo račun in garancijski list, v kolikor je ta zahtevan in priložen s strani proizvajalca (uvoznika). V nasprotnem primeru velja za garancijo račun, kar je v primeru nakupa različnih pripomočkov znamke Gardena, Toro in BillyGoat. Čas trajanja garancije je odvisen od proizvajalca posameznega stroja ali pripomočka.

lb 614469

Garancija Husqvarna strojev:

Ob nakupu Husqvarna motornih žag, kosilnic, pihalnukov, silkaric, trimmerjev, motornih kos, rider kosilnic, traktorskih kosilnic in baterijskih strojev vam ob računu izdamo garancijsko potrdilo. Prav tako pri nakupu robotske kosilnice.

Husqvarna nudi garancijo za obdobje za običajne uporabnike 24 mesecev in za poklicne uporabnike 12 mesecev garancije.

V kolikor želite dodatne informacije o Husqvarna garanciji obiščite Garancija Husqvarna | Husqvarna SI.

Podjetje Husqvarna nudi svojim uporabniko Garancijo Plus.

Garancija Plus lahko naše stranke ohranijo zaupanje, povezano z originalno garancijo, in jo podaljšajo do 5 let.
Stranke lahko tovarniško garancijo podaljšajo za 1 do 3 leta, odvisno od vrste izdelka in stranke. Garancija Plus vključuje popravila v skladu s pogoji in določili.
Letno vzdrževanje in namestitev izdelka (Automower®) sta obvezna za potrditev pogodbe. To dodatno storitev lahko kupite največ 12 mesecev po nakupu izdelka. Za vse informacije obiščite Garancija Plus Husqvarna

Garancija Honda strojev:

Ob nakupu Hunda kosilnic, motornih kos, pihalnikov, agregatov, robotskih kosilnic in ostalega orodja vam Honda nudi 3 letno garancijo. V trgovini Lopa ob nakupu prejmete račun in garancijski list.

honda 705 400

Garancija Gardena:

Pri nakupu Gardena pripomočkov za vrt, vodne črpalke, potopne črpalke, kosilnic in ostalih strojev in pripomočkov prejmete račun in garancijski list. Garancijsko obdobje je pri Gardena proizvodih različno. Vse od 2 leti do 25 let. Garancijo za izdelke lahko tudi podaljšate. Več si lahko ogledate na GARDENA.

GA550 0553b

Poglejte tudi druge …

Zakaj izbrati trgovino LOPA?

Strankam nudimo podporo pri načrtovanju in izvajanju projektov na vrtu, zelenici ali drugje na terenu. Velika zaloga in strokovno svetovanje.