GARANCIJSKI POGOJI GARDENA – PARTNER – MCCULLOCH – FLYMO

Garancijski pogoji:
1. Z garancijskim listom izjavljamo, da jamčimo za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku in se obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v primernem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi.
2. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
3. Kupec je dolžan okvaro priglasiti najbližjemu pooblaščenemu servisu.
4.  Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu garancijski list in dokaz o nakupu.
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. V primeru, da bi garancijsko popravilo iz razlogov na naši strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem popravilu.
7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti vplačani znesek.
8. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil.
9. Zagotavljamo potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 6 let po preteku garancije.
10. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije; RS Slovenija.

Postavke, ki jih garancija ne vsebuje:
1. Potrošni material (npr. filtri, meči, verige, maziva, povratne vzmeti, vžigalne svečke, zagonske vrvice, jermeni, rezalne plošče, rezalne glave).
2. Spremembe barvnih nians zaradi učinka UV žarkov.
3. Motorji Briggs & Stratton, Honda, Kawasaki, Perkins, vključno zaganjači, generatorji in alternatorji. Te postavke vključuje garancija proizvajalca motorja, ki je navedena v navodilih za uporabo, prejetih ob nakupu proizvoda. Vse reklamacije, ki zadevajo navedene motorje, zaganjače, generatorje in alternatorje je treba nasloviti pooblaščenemu servisnemu mestu proizvajalca motorja.

Garancija ne velja v primerih:
1. Normalne obrabe, preobremenjenosti, lomov, poškodb, napačne uporabe, poškodb nastalih zaradi malomarnosti in nepazljivosti, vključno neustreznega goriva, abrazivne umazanije, ter vlage, rje, korozije in drugih pojavov nastalih zaradi neustreznega skladiščenja.
2. Napak, nastalih zaradi neupoštevanja navodil, podanih v navodilih za uporabo.
3. Sprememb ali predelav, ki spreminjajo lastnost, varnost pri delu, ter trajnost izdelka, njegov osnovni namen ali povzročijo odstopanja od veljavnih standardov.
4. Uporabe delov ali pripomočkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca.
5. Škode, ki jo povzroči nepooblaščen ponudnik servisnih storitev.
6. Dodatnih poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja enega od zgoraj navedenih razlogov.

Garancijski rok:
1 leto   Partner, McCulloch, Flymo
2 leti    Gardena