GARANCIJSKI POGOJI HUSQVARNA

Garancijski pogoji:
Garancijska doba začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri uveljavljanju garancije predložite račun in izpolnjen garancijski list.

Garancijski roki so naslednji:
– Pri privatni ali neprofesionalni rabi je garancijski rok 24 mesecev
– Pri profesionalni, poklicni ali poslovni rabi 12 mesecev
– Garancijski rok na originalne nadomestne dele 6 mesecev

Posebni garancijski pogoji za baterije:
– Za Li-Ion baterije, izdobavljene od dne 1.1.2013 skupno z izdelki Husqvarna, velja garancijski rok 24 mesecev.

1. Z garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se obvezujemo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v primernem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi.
2. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
3. Kupec je dolžan okvaro priglasiti najbližjemu pooblaščenemu servisu.
4.  Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu garancijski list in dokaz o nakupu.
5. V primer, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. V primeru, da bi garancijsko popravilo iz razlogov na naši strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem popravilu.
7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti vplačani znesek.
8. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil.
9. Čas zagotovljenega servisiranja (to je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele) je 3 leta po preteku garancijskega roka.
10. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije; RS Slovenija.

Postavke, ki jih garancija ne vsebuje:
1. Potrošni material (npr. filtri, meči, verige, glave z nitko, rezila, maziva, povratne vzmeti, vžigalne svečke, zagonske vrvice, jermeni, rezalne plošče, rezalne glave, blažilci, žarnice, bovdeni).
2. Spremembe barvnih nians zaradi učinka UV žarkov.
3. Motorji Briggs & Stratton, Honda, Kawasaki, Perkins, vključno zaganjači, generatorji in alternatorji. Te postavke vključuje garancija proizvajalca motorja, ki je navedena v navodilih za uporabo, prejetih ob nakupu proizvoda. Vse reklamacije, ki zadevajo navedene motorje, zaganjače, generatorje in alternatorje je treba nasloviti pooblaščenemu servisnemu mestu proizvajalca motorja.

Garancija ne velja v primerih:
1. Normalne obrabe, preobremenjenosti, lomov, poškodb, napačne uporabe, poškodb nastalih zaradi malomarnosti in nepazljivosti, vključno neustreznega goriva, abrazivne umazanije, ter vlage, rje, korozije in drugih pojavov nastalih zaradi neustreznega skladiščenja.
2. Napak, nastalih zaradi neupoštevanja navodil, podanih v navodilih za uporabo.
3. Sprememb ali predelav, ki spreminjajo lastnost, varnost pri delu, ter trajnost izdelka, njegov osnovni namen ali povzročijo odstopanja od veljavnih standardov.
4. Uporabe delov ali pripomočkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca.
5. Škode, ki jo povzroči nepooblaščen ponudnik servisnih storitev.
6. Dodatnih poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja enega od zgoraj navedenih razlogov.

Uvoznik in dajalec garancije:
Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4010 Linz-Avstrija

Na žejo stranke se lahko njeni podatki brišejo iz baze kupcev!